Towary przewożone w ramach transportu specjalnego

sERDECZNIE zAPRASZAMY

Co można przewieźć dzięki transportowi specjalnemu we Wrocławiu?

– barki

-materiały budowlane

– płyty drogowe

– kręgi betonowe

– maszyny i urządzenia

– pojazdy

– maszyny budowlane

– maszyny rolnicze

– maszyny poligraficzne

– kombajny

– koparki

– wózki widłowe

– urządzenia zaliczające się do transportu ponadgabarytowego i ponadnormatywnego

– linie technologiczne i produkcyjne

Oferowany transport specjalny jest realizowany lokalnie na terenie Wrocławia oraz szerzej na terenie całego kraju. Jeśli jest potrzeba przewiezienia towarów wymagających specjalnego transportu pomiędzy miastami to nie stanowi to dla nas problemu.

Transport specjalny w ramach relokacji urządzeń oraz utrzymania ruchu na terenie Wrocławia i okolic świadczy usługi:

– relokacji, montażu oraz demontażu maszyn i urządzeń przemysłowych

– relokacji zakładów przemysłowych

– demontażu, montażu konstrukcji stalowych

– zabezpieczenia maszyn, załadunku oraz transportu

– wykonania instalacji urządzeń: przyłącza elektryczne, hydrauliczne, pneumatyczne

– remontów, napraw, modernizacji maszyn

Jak widać, nasze usługi to nie tylko transport specjalny, ale również kompleksowe działania związane z przewożonymi maszynami. Nasze działania we Wrocławiu pomagają Państwu w:

– montażu, demontażu elementów budowlanych

– montażu, demontażu elementów żelbetonowych

– załadunku, rozładunku i transportowi elementów wielkogabarytowych

– załadunku, rozładunku i przewozowi maszyn oraz kontenerów

– posadowieniu oraz instalacji na wysokości maszyn i urządzeń przemysłowych

– wykonaniu kompleksowych usług montażowych i instalacyjnych

Dodatkowo dzięki umieszczonej na naczepie wciągarce umożliwiamy transport specjalny uszkodzonych pojazdów we Wrocławiu oraz na terenie całego kraju, w ramach działań autopomocowych. Mogą Państwo na nas liczyć zarówno w kwestii przewozu sprawnych pojazdów, elementów konstrukcyjnych maszyn jak i również transportowania tych, które nie działają.

Do naszych usług zaliczają się również usługi dźwigowe, z wykorzystaniem nowoczesnych żurawi HDS. Nad prawidłową realizacją zadań z tego obszaru czuwają wykwalifikowani operatorzy i technicy, specjaliści w branży transportu specjalnego, których obszar działań wykracza poza Wrocław. Będąc długoletnimi praktykami w tej dziedzinie, gwarantują oni, że świadczone usługi dźwigowe będą każdorazowo traktowane indywidualnie, co jest gwarantem wysokiej jakości, terminowości i niezawodności.

Zadzwoń